Diageo en UNITAR ondertekenen strategisch partnerschap over verkeersveiligheid

Op 30 mei 2016 ondertekenden Diageo, wereldwijd leider in de drankensector, en de United Nations Institute for Training and Research (UNITAR, het trainings- en onderzoeksinstituut van de Verenigde Naties) op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in Genève een tweejarig partnerschap om samen een institutionele en individuele bevoegdheid uit te bouwen die het aantal doden en gewonden in het verkeer moet terugdringen en wereldwijd de verkeersveiligheid moet verbeteren.

 

In totaal sterven er jaarlijks meer dan 1,2 miljoen mensen aan verwondingen ten gevolge van verkeersongevallen van allerlei aard. Ze hebben een grote impact op gezondheid en ontwikkeling. UNITAR en Diageo hebben zich geëngageerd om iets te doen aan de verkeersveiligheid en meer bepaald aan het voorkomen van rijden onder invloed van alcohol.

 

Vanaf juli 2016 zal een training starten in 15 landen verspreid over Afrika, Azië, en Latijns- en Centraal-Amerika, met een focus op die landen waar het dodentol van verkeersongelukken het hoogst ligt. Meer dan 60 landen worden uitgenodigd om deel te nemen. De opleidingsactiviteiten zullen zo’n 6.000 deelnemers bereiken. Er wordt gemikt op een mix van beleidsmakers, jonge mensen, en andere relevante stakeholders, via respectievelijk workshops op lokaal en nationaal niveau, via bewustwordingsacties en road shows en via conferenties op hoog niveau over dit topic.

 

Diageo werd als partner geselecteerd voor dit tweejarig partnerschap, dat ‘Road Safety Initiative for Cities’ (‘Verkeersveiligheidsinitiatief voor Steden’) heet, vanwege de talrijke beleidsondersteunende initiatieven die het bedrijf steunt om rijden onder invloed te voorkomen. Diageo werkt al geruime tijd aan het terugdringen van alcohol gerelateerde overlijdens en ongelukken en ondersteunt verscheidene preventieprogramma’s over de hele wereld. Deze variëren van duidelijk kenbaar maken van de wetgeving via ademtesten in landen zoals Ghana, Mexico en China, over het financieren van initiatieven vergelijkbaar aan die van Responsible Young Drivers (RYD) en gratis openbaar vervoer tot het ondersteunen van wetten die een maximaal promille percentage vaststellen (waar voorheen nog geen maximumpercentage ingesteld was).

 

Mr. Nikhil Seth, United Nations Assistant Secretary-General en Executive Director bij UNITAR, zegt over de ondertekening van de overeenkomst: “Ik kijk ernaar uit om dit nieuw initiatief tussen de Verenigde Naties en Diageo te kunnen realiseren. Het kunnen bereiken van de doelstellingen van de 2030 Development Agenda kan enkel via innovatieve partnerschappen met de private sector zoals deze, waar verschillende stakeholders de krachten bundelen om specifieke begunstigden en gezamenlijke doelen te bereiken door het delen van expertise en middelen. Ik twijfel er niet aan dat we er samen toe zullen kunnen bijdragen het aantal (al dan niet dodelijke) verkeersslachtoffers wereldwijd terug te dringen. Het is hoog tijd voor actie.”

 

Ivan Menezes, Chief Executive, Diageo, vult aan: “We vinden dat een dode in het verkeer omwille van rijden onder invloed, er een te veel is. Dit kan voorkomen worden. Gelukkig zijn het aantal dodelijke slachtoffers ten gevolge van rijden onder invloed in veel landen significant gedaald. Maar er is nog veel werk te verrichten en we engageren ons om slachtoffers en schade ten gevolge van dronken rijden volledig uit te roeien. Dit partnerschap met UNITAR is belangrijk omdat het ons in staat stelt samen te werken om de wereldwijde doelstelling, om het aantal verkeersdoden te halveren, te bereiken.”

 

Verkeersongelukken zijn de negende belangrijkste doodsoorzaak in alle leeftijdsgroepen wereldwijd en de hoofddoodsoorzaak bij jongeren tussen 15 en 29. Dit kost overheden gemiddeld ongeveer 3% van het BNP en 5% van het BNP in landen waar de inkomsten gemiddeld tot laag liggen (WHO, 2015). Belangrijker is dat 95% van de dodelijke verkeersslachtoffers in die landen voorkomt waar de inkomsten gemiddeld tot laag liggen.

 

In 2011 lanceerde de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) ‘Het Decennium voor Actie voor Verkeersveiligheid’ (‘Decade of Action for Road Safety’). De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Ban Ki Moon benadrukte toen de nood om “…deze campagne naar een hogere versnelling te brengen en onze wereld naar veiliger wegen te leiden”. Verkeersveiligheid is ook een prioriteit op de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling, die tot doel stelt het aantal verkeersdoden met 50% terug te dringen tegen 2020. Recentelijk, in april 2016, keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Resolutie 70/260 goed (‘Improving Global Road Safety’, ‘Verbetering Wereldwijde Verkeersveiligheid’) die de oproep aan het adres van regeringen hernieuwde om een leidende rol op te nemen in de implementatie van verkeersveiligheidsdoelen en in de activiteiten die kaderen in Het Decennium voor Actie voor Verkeersveiligheid 2011-2020.

 

Voor meer informatie

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over youEngine

youEngine is de fusie van het marketing- en communicatiebureau youAntwerpen en het PR- en communicatiebureau NewsEngine. youEngine biedt een compleet pakket geïntegreerde marketing- en communicatiediensten aan met public relations, content marketing, sociale media, online marketing en offline activatie.

Neem contact op met